Hoppa till sidans innehåll

Alkohol, droger, trafik, jämställdhet


Policy för Avesta Alpina klubb Avesta Alpina Klubb (AAK) är en ideell förening som bedriver alpin verksamhet, såsom tävling, träning och lek. Inom vår idrottsförening finns en stor målgrupp barn och ungdomar. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem bl.a. en drogfri uppväxtmiljö. AAK har därför tagit ställning och utformat riktlinjer/policy när det gäller alkohol och droger, trafik och jämställdhet.

Syftet med vår policy är att lyfta och medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare/tränare/föräldrar och andra aktiva.

Alkohol- och drogpolicy

Ingen alkohol skall förekomma inom föreningens verksamhet.

Vid upptäckt att någon/några av våra aktiva använt alkohol eller droger inför eller under träning och tävling agerar vi på följande sätt:

 Ledar/tränarsamtal samt kontakt med föräldrar.

 Aktiva över 18 år, ledar/tränarsamtal med den aktiva.

 Ledare, kontaktas av styrelsen. Ingen narkotika skall förekomma inom föreningens verksamhet. Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på följande sätt:

 Kontakt tas med polisen. Är personen ifråga under 18 år tas även kontakt med föräldrar. Vid representation och fester

 Vi använder alkohol med måtta – ingen uppträder påverkad.

 Inga droger/narkotika får förekomma.

 Att vi på föreningens fester försöker skapa en sådan atmosfär att det är tillåtet att vara nykter.

 Vi är extra restriktiva när ungdomar under 18 år är med.

Trafikpolicy

Alla medlemmar i AAK skall färdas på ett säkert och tryggt sätt till och från träning och tävling.

 Föraren skall följa gällande hastighetsbestämmelser och anpassa hastigheten efter väglaget samt övriga vägförhållanden (snörök, dimma, renar på vägen etc.)

 Bilbälte skall användas av samtliga passagerare. Det innebär att det skall finnas bilbälten till samtliga!

 Fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning samt ha däck anpassade till aktuellt väglag.

 Föraren skall förankra lasten på ett tryggt sätt. (skidor, käppar, släpvagn etc)

 Föraren skall följa gällande trafikföreskrifter och givetvis avstå från alkoholintag i god tid innan resan.

Jämställdhetspolicy

Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva skidåkning. Det kräver att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. Planeringen av verksamheten sker utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Med en genomtänkt verksamhet påverkas attityder och värderingar på ett positivt sätt.

 Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningens verksamhet. Vi vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov och möjligheter. Aktiva kvinnor och män ska till exempel ha tillgång till tränare och ledare med grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet.  Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Det innebär till exempel att kvinnors och mäns idrottsutövning tilldelas resurser efter samma principer, när det gäller budget, träningsanläggningar, träningstider och liknande.

 Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka. Det innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare och förtroendevalda.

//Styrelsen

Policy för Avesta Alpina klubb.pdf

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:06 Skribent: Åsa-Lena Thornell

Åsbobacken har nu stängt för säsongen, stort tack till alla som besökt oss! 


Ett stort tack till våra sponsorer!

 

 

 

 

 

Postadress:
Avesta AK - Skidor
Box 104
77427 Avesta

Besöksadress:
Friluftsvägen 8
77461 Avesta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link